Tuesday, February 1, 2011

Kovačica - svaka kuća atelje

Još jedan tekst o našoj varoši na sajtu B92, pogledajte - ovde. (iako sa određenim pogrešnim podacima).