Tuesday, March 29, 2011

Najava - Prezentacija rezultata projekta

U organizaciji Asocijacije za žensku ekonomsku inicijativu – Femina Creativa iz Subotice i Udruženja žena Kovačica, kao lokalnog partnera, tokom 2010. godine realizovan je projekat ’’Uloga žena u ruralnom razvoju’’, koji je finansijski podržan od strane USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC).
Projekat je podržala i Opština Kovačica.
Tokom godine organizovano je nekoliko radionica i izložba, sve u cilju promocije važnosti učešća žena u ruralnom razvoju svojih lokalnih sredina.
Dana 30.03.2011. u 10 časova u prostorijama Udruženja žena Kovačica (dr. Janka Bulika 53 – plava zgrada preko puta obdaništa) biće prezentovani rezultati ovog projekta odnosno predlog Plana strateškog razvoja i uključivanja žena u ruralni razvoj opštine Kovačica.
Prezentaciji rezultata će prisustvovati svi učesnici projekta (učesnici radionica): predstavnici lokalne samouprave, mesnih zajednica, turističke organizacije, biblioteke, Nacionalne službe za zapošljavanje, NVO-a.

Pozivamo i vas da prisustvujete prezentaciji rezultata ovog projekta. 
Lokalni koordinator projekta:
Mariana Gajan
Saradnik za rodnu ravnpravnost u Opštinskoj upravi Kovačica
Snežana Milić
Predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost Opštine Kovačica
Ana Farkaš

Monday, March 28, 2011

Finale v recitacii - Finale u recitovanju

Včera, v nedel'u 27. marca v Padine prebiehala finalova sut'až v recitovani pre ženy. Pod organizaciu sa podpisala Asociacia slovenskych spolkov žien vo Vojvodine a domaci Spolok žien Padina.
Sily v prednese krasneho slova si zmerali najlepšie z Banatu a Bačky. Vit'azky tejto sut'aži sa zučastnia na Slovensku, ako predstavitel'ky žien z Vojvodiny, na recitačnej sut'aži Vansovej Lomnička. Tohto roku to budu:
Maria Galasova z Padiny a Danica Vrbova z Hajdušice (pre prednes prozi) a Anita Jonaš Mišić z Bieleho Blata (prednes poezie).
Pod'akuvame domacim a gratulujeme vit'azkam.

Juče, u nedelju 27. marta, je u Padini održano finalno takmičenje u recitovanju za žene. Ovo takmičenje organizuje Asocijacija slovačkih udruženja žena a ove godine su domaćice bile žene iz Udruženja žena Padina.
Takmičile su se najbolje iz Banata i Bačke. Pobednice će imati prilike da kao predstavnice Vojvodine učestvuju na takmičenju u recitovanju u Slovačkoj, pod nazivom ''Vansovej Lomnička''. Ove godine, to će biti Marija Galas iz Padine i Danica Vrbova iz Hajdušice (za recitovanje proze) i Anita Jonaš Mišić iz Belog Blata (za recitovanje poezije).
Zahvaljujemo domaćicama i čestitamo pobednicama.

Viacej o tomto podujati - TU.  - Više o ovome - ovde.

Tuesday, March 22, 2011

Sut'až recitatoriek Banatu - Takmičenje žena-recitatorki Banata

V nedel'u 20. marca sa v miestnostiach Ženskeho spolku Kovačica konala sut'až žien recitatoriek Banatskeho regionu. Sut'ažili ženy z Kovačice, Padiny, Hajdušice a Bieleho Blata, v štyroch kategoriach: poezia - do 25 rokov a staršich a proza - do 25 rokov a staršich.
V kategorii do 25 rokov, na pokrajinsku sut'až postupila Hajdušičanka (Danica Vrbova - proza) a v kategorii ponad 25 rokov postupili predstavitel'ky Padiny (Marija Galas - proza) a Bieleho Blata (Anita Jonaš Mišić - poezia).
Pokrajinova sut'až bude 3. aprila v Padine a vit'azky budu prezentovat' Asociaciu slovenskych spolkov žien Srbska na Slovensku, v sut'aži Vansovej Lomnička.

Takmičenje žena u izvođenju poezije i proze - sa sajta RTV OK.

Ista sut'až je organizovana aj v Bačke - Sut'až recitatoriek Bačskeho regionu.  (zo sajtu Ustavy pre kulturu vojvodinskych Slovakov)

Friday, March 11, 2011

Edukativni kurs za žene

Kompjuterski kursevi, nova web stranica i takmičenje recitatorki su samo neki od planova Asocijacije slovačkih udruženja žena, čija realizacija počinje već ovog meseca.
Od sredstava iz Fonda Slovak Aid kupljeno je pet kompjutera i štampača za pet udruženja. U Opštinskoj biblioteci u Kovačici u petak počinje edukativni kurs osnovnog znanja u korišćenju kompjutera za 5 članica udruženja iz Padine, Kovačice i Belog Blata.
Prema rečima Elenke Hanjik, potpredsednice Asocijacije za Banat, takmičenje žena u izvođenju poezije i proze biće održano u drugoj polovini marta, finalno u Padini, a pobednice svih kategorija učestvovaće na Vansovej Lomnjički u Banskoj Bistrici.
Asocijacija ove godine proslavlja pet godina od osnivanja, i tim povodom, u planu je izdavanje zbornika o dosadašnjim aktivnostima.

Preuzeto sa sajta RTV OK.

Wednesday, March 9, 2011

Sastanak upravnog odbora ASSŽ

Prenosimo sa sajta Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka:

''23. februara 2011. god. u prostorijama Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka održan je sastanak Upravnog odbora Asocijacije slovačkih udruženja žena.
Kako saznajemo, iz projekta će kompjuteri biti dodeljeni udruženjima žena iz Belog Blata, Ljube, Lalića i Pivnica, dok će obuku pohađati žene iz Belog Blata, Padine, Kovačice, Lalića, Pivnica, Silbaša, Kisača, Bačkog Petrovca, Bačke Palanke, Kulpina i Ljube. Kursevi će se održavati u Kovačici (za Banat) i u Bačkom Petrovcu (za Srem i Bačku).
Na sastanku je odlučeno da će se tradicionalna manifestacija slovačkih udruženja žena - takmičenje recitatora, održati u Padini 27. marta 2011. god.''
Originalni tekst, kao i slovačku verziju, pročitajte - ovde

Dodajemo - Obuku na kompjuterima u Kovačici će obaviti Opštinska biblioteka, koja već godinama organizuje ovakve kurseve za početnike. Kurs će početi od proleća.
 

Promocia i na stranach Ustavu pre kulturu vojvodinskych Slovakov

Promocija i na stranicama Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka - Promocija knjige ''Devedeset godina Udruženja žena Kovačica''

D'akujeme že sprevadzate a podporujete naše aktivity.
Hvala vam što pratite i podržavate naše aktivnosti.

Tuesday, March 8, 2011

Sretan 8. mart

... podigne noge? - Neka ovakve scene ostanu iza nas!

Neka ti svaki sledeći dan bude bolji,
neka sve bude po tvojoj volji,
i kad kiša pada, nek tebi sunce sija.

Sretan 8. mart svim našim članicama, prijateljicama, komšinicama, poznanicama i nepoznatima... Budimo ponosne što smo žene, što smo potrebne, što smo jake i snalažljive,... Sretan nam naš praznik :)

Seminar u Novom Bečeju

Naši prijatelji, Zrenjaninski edukativni centar, su u periodu 4-6 mart u Novom Bečeju organizovali seminar ''o mogućnostima i mehanizmima za ostvarivanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou''. 
Navedenom seminaru je prisustvovala i predstavnica Kovačice, Snežana Milić, koja je zadužena za poslove rodne ravnopravnosti u Opštinskoj upravi Kovačica. Predavanja i radionice su vodili: prof. dr  Senad Jašarević, prof. dr Marijana Pajvančić, Danica Todorov, Radoslava Aralica, Pavle Karlečik i mr Olivera Ristić, koji su upoznali prisutne učesnice seminara o zakonskim regulativama, lokalnim strategijama, propisima EU koji se odnose na rodnu ravnopravnost i posebno mehanizmima ostvarivanja prava žena i rodne ravnopravnosti.
Nadamo se da je seminar protekao uspešno i da ćemo nastaviti lepu saradnju sa ovim ženskim centrom iz susedne opštine.

Monday, March 7, 2011

Promocia knihy 90 rokov Ženskeho spolku Kovačica - Promocija knjige ''90 godina Udruženja žena Kovačica''

V sobotu 5. marca o 16 h sa v miestnostiach Ženskeho spolku v Kovačici konala promocia novej publikacie tohto združenia - kniha ktora svedči o celych 90 rokov jestvovania a aktivit Ženskeho spolku Kovačica. Kniha je vydana za pomoci Uradu pre Slovakov žijucich v zahraniči z Bratislavy, Ustavu pre kulturu Vojvodinskych Slovakov z Noveho Sadu, Obci Kovačica a vytlačil ju Širka-print z Padiny.
hostia - gosti
Uvodom sa host'om a pritomnim prihovorila predsednička spolku, Zuzana Jonašova. O projekte hovorila Zuzana Hrkova, byvala predsednicka spolku a koordinatorka projektu. O knihe hovorila jej hlavna a zodpovedna redaktorka, Zuzana Čižikova. Časti z knihe prečitali Katarina Stanova a Maria Kotvašova-Jonašova. Promociu krasnym spevom obohatili i žiački Z.Š. Mladych pokoleni v Kovačici, ktore pod taktovkou učitel'a Pavla Tomaša predviedli dva spleti slovenskych l'udovych piesni.
Pozdravny prejav mali aj cteny hostia: konzulka Slovenskej republiky v Srbsku, Katarina Stehlikova, podpredseda Vlady AP Vojvodiny, Martin Zloch a predsednička Asociacie slovenskych spolkov žien (ASSŽ), L'udmila Berediova-Stupavska. Na promocii boli pritomny aj nasledovny hostia (okrem spomenutych): pani fararka Ana Petrakova, predseda Obce Kovačica Miroslav Krišan, predseda Zhromaždenia Obce Kovačica Jan Puškar, riadit'el'ka Obecnej knižnice Maria D'urišova, predsednička MOMS-Kovačica Zuzana Lenhartova, predstavitelia/predstavitel'ky slovenskych ženskych spolkov z Bački (Bačskeho Petrovca, Kysaču, Hložian, Pivnice...), Sriemu (Starej Pazovy) a Banatu (Vojlovia, Hajdušica, Padina,...) a domace - členky Ženskeho spolku v Kovačici. Taktiež aj media: televizija Vojvodina - slovenska redakcia, lokalna RTV OK a slovensky tyždennik Hlas l'udu. Zaverom boli udelene vytlačky autorom a ctenym host'om.
Po prezentacii nasledoval koktail.
''promotivna'' torta
Viac fotografii na našom FB učte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U subotu 5. marta u 16 sati u prostorijama u Udruženja žena Kovačica održana je promocija nove publikacije ovog udruženja - knjige koje prikazuje punih 90 godina postojanja i rada Udruženja žena Kovačice. Knjiga je objavljena uz pomoć Kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu iz Bratislave, Zavoda za kulturu Vojvođanskih Slovaka iz Novog Sada, opštine Kovačica a štampala ju je štamparija Širka-print iz Padine. 
Gostima i prisutnima se prvo obratila predsednica Udruženja, Zuzana Jonaš, koja ih je pozdravila. O projektu je govorila Zuzana Hrk, bivša predsednica udruženja i koordinatorka projekta. O knjizi je govorila glavna i odgovorna urednica Zuzana Čižikova. Delove iz knjige su čitale Katarina Stanova i Maria Kotvašova-Jonašova. Promociju su ulepšale i učenice O.Š. Mlada pokolenja iz Kovačice, koje su pod dirigentskom palicom učitel’a muzike, Pavla Tomaša, otpevale 2 spleta slovačkih narodnih pesama.  
prihovor konzulky - pozdravni govor konzulke
Pozdravni govor su održali i gosti: konzulka Republike Slovačke u Srbiji, Katarina Stehlikova, podpredsednik Vlade AP Vojvodine, Martin Zloh i predsednica Asocijacije slovačkih udruženja žena u Vojvodini, Ljudmila Beredi-Stupavska. Promociji su, osim već pomenutih, prisustvovali i sledeći gosti: sveštenica Ana Petrak, predsednik Opštine Kovačica Miroslav Krišan, predsednik Skupštine opštine Kovačica Jan Puškar, direktorka Opštinske biblioteke Marija Đuriš, predsednica MOMS-Kovačica Zuzana Lenhart, predstavnice slovačkih udruženja žena iz Bačke (Bački Petrovac, Kisač, Gložan, Pivnice,...), Srema (Stara Pazova) i Banata (Vojlovica, Hajdušiča, Padina,...) i domaćini – članice Udruženje žena u Kovačici. Takođe i mediji: televizija Vojvodine – slovačka redakcija, lokalna RTV OK i slovački nedeljnik Hlas ljudu.
Na kraju su autorima i poštovanim gostima podeljeni primerci knjige.
Nakon prezentacije sledio je koktel.

Više fotografija na našem FB nalogu.


Tuesday, March 1, 2011

Promocija i čajanka

U subotu 5. marta Udruženje žena Kovačica organizuje čak dva događaja.
- u 16 h u prostorijama Udruženja, ul. dr.Janka Bulika 53, biće promovisana druga publikacija u izdanju ovog udruženja (prva je bila brošura sa tradicionalnim receptima ''Banatsko zlato'' 2008. godine). Reč je o knjizi ''90 godina postojanja Udurženja žena Kovačica'', publikovanom uz finansijsku podršku Kancelarije za Slovake u inostranstvu iz Slovačke (Urad pre Slovakov žijucich v zahraniči), Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka iz Novog Sada (Ustav pre kulturu vojvodinskych Slovakov) i Opštine Kovačica.
- od 20 h u velikoj banket sali ugostiteljskog objekta Glamour u Kovačici, ul. Janošikova 125, biće organizovana već tradicionalna Čajanka, koju Udruženje žena organizuje povodom 8. marta već više od 50 godina. Ulaznice za ovu zabavu se mogu kupiti u prostorijama Udruženja po ceni od 900,00 dinara. U cenu je uračunata večera, kafa, 2 pića i neograničene količine čaja (to je ipak čajanka :) ) i sendviča i peciva. Za veselu atmosferu će se pobrinuti orkestar Pavla Tomaša st. a pripremljena  je i bogata tombola, nagrade za najbolji plesni par, anegdote iz duge istorije udruženja, itd.