Wednesday, November 30, 2011

Konferencija u Subotici


U Subotici, 25. i 26.novembra je održana konferencija iz projekta ‘’Unapređenje rodne dimenzije utroška sredstava za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja’’ koju je organizovala Asocijacija za žensku ekonomsku inicijativu-Femina Creative iz Subotice.
Na konferenciji su učestvovale i žene iz Udruženja žena Kovačica, Udruženja žena Padina i predsednica ASSŽ i Udruženja žena Gložana, Viera Miškovic. Osim nas, bile su tamo predstavnice drugih nevladinih udruženja koje se bave ženama, iz cele Vojvodine.
Najpre su se aktivnosti održavale u Plavoj saliGradske kuće u Subotici. Učesnicima je dobrodošlicu pokazala Erika Kudlik, članica Gradskog veća Subotice i direktorica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Subotice. Ružica Rudić-Vranić, glavna koordinatorka projekta je predstavila projekat u celini. Govorili su i predstavnica Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Anita Beretić i direktorka Garancijskog fonda APV, Teodora Vlahović, koje su ostale i na popdnevnih radionicama. Lokalne koordiantorke Anica Marcikić iz Subotice i Mariana Gajan iz Kovačice, su predstavile kako je tekao projekat i koji su rezultati na lokalu-u severnoj Bačkoj i južnom Banatu. Tanja Obradović-Tošić, neutralna analitičarka predstavila je ukupne rezultate projekta. Predstavila se i Tatjana Mrdak, kao priemr dobre praxe uspešne žene-pčelarke, koja je sa nama podelila svoj rad i ambicije. Na kraju je prof.dr.Tatjana Đurič Kuzmanović predavala na temu ''Rodna ravnopravnost u Novoj ekonomiji i svetskoj krizi''. To je bio petak, prvi dan konferencije. Drugog dana radionice je vodila Tanja Obradović-Tošić. Učesnice su podeljene po grupama i radile su na preporukama za institucije u pitanima rodne ravnopravnosti i dodele subvencija u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Kao prateća, organizovana je izložba radova žena. Izložba je bila u foajeu hotela Patria.  Učestvovale su žene iz Kovačice, Padine, Subotice i okoline, Kule, Jankovog mosta i drugih mesta.No comments:

Post a Comment